gastroholik.cz - je-li gastronomie tvou závislostí

EcoKrabičky.cz 

Názor: Odmítání karetních plateb není žádný zločin

Názor: Odmítání karetních plateb není žádný zločin

Přijímání plateb platebními kartami se stalo pro hotely a restaurace v dnešním digitálním věku standardem. Tento způsob platby nabízí celou řadu výhod, ale nese s sebou také určité nevýhody.

 

Jednou z hlavních výhod přijímání plateb kartami je vyšší komfort pro zákazníky. Hosté nemusí nosit hotovost a mohou snadno platit za své služby. To zvyšuje pravděpodobnost, že zákazníci utratí více peněz, protože nejsou omezeni množstvím hotovosti, kterou mají u sebe. Tento stav může vést k větší spokojenosti zákazníků, vyšším útrátám i opakovaným návštěvám. Pro zahraniční klienty navíc odpadá nutnost směny (na druhou stranu, návštěva směnárny dosud jaksi patří k návštěvě cizí země a české bankovky i mince jsou z hlediska designu atraktivní - lidem se prostě líbí, třeba i jako suvenýr).

 

Názor: Odmítání karetních plateb není žádný zločin, ilustrační fotografie: Canva

 

Další výhodou je zvýšení bezpečnosti. Provozovatelé hotelů a restaurací nemusejí mít velké množství hotovosti na svých pracovištích, což snižuje riziko krádeží a podvodů. Elektronické platby také poskytují jasnou a ověřitelnou stopu transakcí, což usnadňuje vedení účetnictví a sledování finančních toků.

 

Nicméně přijímání plateb kartami má i své nevýhody. Jednou z nich jsou transakční poplatky, které si účtují poskytovatelé platebních služeb. V současnosti jde o cca. 1 až 2 % z placené částky (což, přiznejme si, je výrazně méně než např. v 90. letech). Plus náklady na pronájem terminálu. Tyto poplatky mohou snižovat zisky, zejména pro menší podniky, které pracují s nízkými maržemi. V některých případech mohou být tyto náklady pro podniky výraznou finanční zátěží, obzvláště pokud platby na konto přicházejí se zpožděním. Mnoho dodavatelů navíc stále vyžaduje za svoje zboží peníze "na ruku".

 

Názor: Odmítání karetních plateb není žádný zločin, ilustrační fotografie: Canva

 

Další nevýhodou je možnost technických problémů. Systémy pro zpracování plateb mohou být náchylné k výpadkům, což může vést k nepříjemným situacím pro zákazníky i personál. Pokud dojde k výpadku systému, může být nutné přejít na hotovostní platby, což může být nekomfortní a zdlouhavé.

 

Existuje také určitá skupina zákazníků (jejich počet lze jen těžko vyčíslit, žádné relevantní výzkumy na toto téma jsme neobjevili), která elektronické platební transakce z principu odmítá. Buď po sobě nechce ve virtuálním prostoru zanechávat žádné stopy nebo je zvyklá používat hotovost a lépe se jí s ní hospodaří - zkrátka co je doma, to se počítá.

 

Názor: Odmítání karetních plateb není žádný zločin, ilustrační fotografie: Canva

 

Je proto velmi zjednodušující tvrdit, že každý podnik, který nepřijímá platby kartou, je nepoctivý a chce se pouze vyhnout daňovým odvodům. Komicky potom působí snaha ministra financí přimět provozovnu, která funguje jako nájemce ve státním podniku, k akceptaci karet.

 

Zajímavý fakt: Česko geograficky leží mezi zeměmi, kde už se hotovost skoro nepoužívá (Skandinávie, Pobaltí), a regiony, kde se veřejnost staví k používání platebních karet, zejména bezkontaktnímu, spíše rezervovaně (Bavorsko, Rakousko). Hotovostní platby tedy rozhodně nejsou znakem nějaké zaostalosti.

 

Závěrem lze říci, že přijímání plateb platebními kartami přináší pro hotely a restaurace mnoho výhod, jako je zvýšená pohodlnost pro zákazníky a vyšší bezpečnost. Na druhou stranu je důležité být si vědom potenciálních nevýhod, jako jsou transakční poplatky, riziko technických problémů nebo problémy s cash-flow. Je svatým právem každého podnikatele tyto faktory zvážit a rozhodnout se, jaký platební systém je pro něj nejvhodnější.

Redakce GastroJobs.cz, fotografie: Canva

Používáním webu společnosti Solution Factory, s.r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookie.